ประกาศนียบัตร

 ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ภาพ2804_旋转

การสอบธรรมศึกษาชั้นเอก

 ภาพ2805_旋转

การเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

 ภาพ2806_旋转

การเข้าร่วมประกวดแข่งขันการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ระดับภาคเหนือ

 ภาพ2808_旋转

การเข้าค่ายทักษะทางวิชาการ

 ภาพ2809_旋转

การสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 22

 ภาพ2810_旋转

ชนะเลิศการจัดบอร์ดวันสุนทรภู่

 ภาพ2811_旋转

การเข้าอบรมโครงการ to be number one

ภาพ2812_旋转

เข้าร่วมการสอบโครงการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ  วิชาคณิตศาสตร์

ภาพ2813_旋转

แสดงละครเวทีในวันสุนทรภู่

 ภาพ2815_旋转

เป็นนักเรียนดีเด่นด้านการร่วมกิจกรรมและมีน้ำใจ

ภาพ2817_旋转

เข้าอบรมทางกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน

 ภาพ2818_旋转

การเข้าค่าย english camp

ภาพ2819_旋转

ผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ผู้นำเยาวชนนักเรียน รุ่น 1

ภาพ2820_旋转

ผ่านการเข้าค่ายพักแรม และสอบวิชาปฎิบัติ ค่ายลูกเสือ

 ภาพ2821_旋转

การร่วมกิจกรรมการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน

 ภาพ2823_旋转

เข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH

 ภาพ2824_旋转

ผ่านการเข้าค่ายภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ

 ภาพ2825_旋转

ผ่านการอบรมความรู้ผู้เสนอข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน

 ภาพ2826_旋转

ได้ผลการเรียนดีเด่น ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554

 ภาพ2828_旋转

เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายคุณธรรมยาเสพติด

 ภาพ2829_旋转

เป็นคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2551

ภาพ2830

ผ่านการฝึกปฎิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ

 ภาพ2831_旋转

ได้เข้าร่วมค่ายวิชาการ ค่าย mutec ครั้งที่ 5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s