เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ (Web links)

 

1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www3.ipst.ac.th

2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

http://www.ipst.ac.th/smath/

3. ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์

http://www.mc41.com

ที่มา : Breathe O2 into Your Mathematics Program Promote Openness and Ownership “
ในวารสาร Teaching Children Mathematics หน้า 496 – 498 ฉบับเดือน May 1997
ภาพจาก http://www.ipst.ac.th/smath/e-book/math/main-math02.html

4. การจัดการเรียนการสอน เนื้อหาที่เป็นปัญหา แนะนำตัวอย่างวิธีสอน http://www.mathforum.com

5. คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา http://www.school.net.th/library/snet2/knowledge_math/solve/solve.htm

6. การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน http://www.mc41.com/move/math_pro.htm

7. เว็บไซต์รวมข้อสอบระดับช่วงชั้นต่าง ๆ

http://www.krupongsak.net

8. สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย

http://www.e-lat.or.th/main/index.php

9. The Web Inquiry Based Learning Module http://www.twibl.org/LearningModule/menu.html

10. เว็บไซต์วิชาการดอทคอม

http://www.vcharkarn.com/

11. เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

http://www.recsam.edu.my

12.ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ออนไลน์

http://www.kanid.com/index-main.php

13.เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการศึกษา

http://www.myfirstbrain.com

14.เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน (Labschool)

http://www.labschools.net/cms/

 15.เว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ

http://www.myfirstinfo.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s